K-524

SKEPPSKLOCKA

K-524 RYSKA ISHAVSFLOTTAN 

Ett stycke världshistoria till salu!

K-524 och Schuka klassens ubåtar (Schuka = Ryska för barrakuda) designades för att slå ut ballistiskt bestyckade fientliga ubåtar samt för att skydda fartygskonvojer.

 

 

 
K-524 var den första ubåten i Schuka III serien . Hon kölsträcktes 7.6.1976 vid Admiralitetsvarvet i St.Petersburg och sjösattes 31.7.1977. Ubåten var i aktiv tjänst i norra ishavsflottan ända fram till 2002.
 
K-524 var 106,1 meter lång, 10,8 meter hög och hade ett draft på 7,8 meter. Displacementet var 7.250 ton arbetsdjupet 400 meter / maxdjup 600 meter. Besättning var 96 personer.
 

K-524 anses av många ha varit den mest framgångsrika ubåten i Ryska ishavsflottan.

 

1987 deltog K-524 i en utbrytnings-manöver med start från hemmabasen Zapadnaya Litsa (Kola halvön).Natos trupper lyckades spårade henne först 8 dagar senare i Sargassohavet.

 

År 1985 gjorde K-524 sitt mest berömda och sofistikerade uppdrag. Hon seglade från Norra Ishavet till Lincolns hav. Passerade genom Robson och Kennedy Straits (väster om Grönland) ned till Buffin Bay och Norra Atlanten. I atlanten upptäckte K-524 hangarfartyget 'America' och utförde en lyckad simulerad attack, varefter hon återvände till basen. Hela resan tog 80 dagar varav 54 dagar under is och ett medeldjup på mer än 150 meter. Se ryska flottans hemsida för längre artikel och mer information.   

 

Skeppsklockan förvarades normalt i låda under däck. Vid ytläge (dimma) och vid festligheter  hängde den uppe i tornet på ubåten.